INDIP 2013

Consulta els 80 indicadors de l'Índex de Transparència de les Diputacions en la seva edició 2013

Seccions destacades

Informació sobre la Diputació

Relacions amb els ciutadans i la societat

Transparència economicofinancera

Transparència en les contractacions de serveis

Serveis i suport als municipis

Indicadors de la Llei de Transparència

Transparencia Internacional España és una entitat no governamental que realitza una avaluació del nivell de transparència de les diputacions provincials, així com d'altres entitats. Aquesta avaluació de les diputacions es fa mitjançant un conjunt de 80 indicadors, que corresponen a sis àrees de transparència: 

  • Informació sobre la diputació provincial
  • Relacions amb els ciutadans i la societat
  • Transparència economicofinancera
  • Transparència en les contractacions de serveis
  • Transparència en matèries de serveis i suport a municipis
  • Indicadors de la Llei de Transparència

El resultat de l'avaluació és una puntuació que situa a cada una de les diputacions avaluades, en total 45 diputacions, en un rànquing de transparència.

L'objectiu és conèixer, a més del nivell de transparència, les tasques que realitzen les diputacions especialment de serveis als municipis.

En aquesta secció pots trobar els indicadors que corresponen a l'edició del 2013. Consulta aquí la secció de l'Índex de Transparència de les Diputacions 2015.