Inscripció Activitat Formativa

RP-F01/6/edi. 2    

Activitat formativa
Cursos amb inscripció oberta
Dades personals i professionals
El nom i cognoms es desaran a l'aplicatiu de formació de la Diputació tal i com estiguin escrits en aquest formulari. Poseu els accents que corresponguin.
Correu electrònic d'ús personal
Correu electrònic particular
Dades del lloc de treball
Identifica i selecciona l’ens local al qual pertanys. Si el teu centre/seu/organisme autònom està en un lloc diferent a l’adreça que es mostrarà, en un segon desplegable ho podràs especificar
Lloc de treball
Especifica el nom del centre/seu/organisme autònom... on es troba el teu lloc de treball

Adreça

Especifiqueu aquí la vostra àrea professional
Especificar aquelles relacionades amb els objectius i continguts de l'acció formativa (màx. 200 caràcters)
Informe del superior jeràrquic

Pel que fa a l'assistència a l'activitat formativa, el meu informe és:

Signatura

Correu electrònic
Consentiment
Clàusula informativa