La Diputació

A la Diputació de Tarragona volem una estructura organitzativa eficient i sostenible, que ens permeti donar els màxims serveis a la societat [...] des de l'eficàcia cap a l'excel·lència en la gestió interna".