La Diputació Responsable - Àmbit de Medi Ambient

Posem l'accent en la sostenibilitat
Posem l'accent en la sostenibilitat

Des de la Unitat de Medi Ambient treballem per conservar i protegir la natura i el medi ambient en general de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre que gestiona la Diputació , ja que configura un dels elements bàsics per al desenvolupament equilibrat del territori i, amb ell, el benestar social i econòmic dels pobles i les persones.

Així desenvolupem tot un seguit de tasques que vetllen pel desenvolupament de polítiques per a la sostenibilitat del nostre entorn.

Posem l’accent en la sostenibilitat i el medi ambient. Espais naturals i inserció social.

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Obra Social “La Caixa” per a la conservació d’espais naturals.

Aquest projecte té per objecte impulsar el desenvolupament sostenible arreu del territori, integrant els aspectes econòmics i socials amb la vessant mediambiental.

És voluntat de la Diputació promoure el desenvolupament econòmic dels municipis mitjançant la millora de l’estructura productiva i especialment, el foment del treball i l’ocupació efectiva. Aquest projecte suposa una oportunitat per a posar en comú les diferents inquietuds al voltant de l’ocupació de col·lectius amb risc d’exclusió mitjançant actuacions directament vinculades amb espais d’alt valor mediambiental.

Galeria d'imatges