La Diputació Responsable - Àmbit Social

Posem l'accent en les persones i l'ocupació
Posem l'accent en les persones i l'ocupació

Educació Especial

La Diputació de Tarragona gestiona tres centres d’educació especial, a Tarragona, Reus i Tortosa, que compten amb un gran equip de professionals de diferents disciplines. Amb la seva tasca fan possible realitzar l’objectiu de "facilitar l'accés als ensenyaments especialitzats a tots els alumnes de les comarques tarragonines que presentin necessitats educatives especials".

Els centres treballen per poder donar una resposta de qualitat a les necessitats educatives de l'entorn, per donar als alumnes una formació que fomenti la seva participació activa en la societat que els ha d'acollir, preparant-los per assumir els reptes, amb els què es puguin topar al llarg de la seva vida, de forma tolerant i respectuosa.

A més d’oferir aquest servei, la Diputació de Tarragona ofereix beques individuals per a alumnes que assisteixen a centres d’educació especial del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, per tal que les famílies puguin assumir les despeses dels serveis extraescolars no cobertes pel Departament d’Educació. 


Ocupació i Promoció Econòmica

A la Diputació de Tarragona desenvolupem i col·laborem en polítiques actives d’ocupació que impulsen projectes de millora de l’ocupació, la inserció laboral i l’emprenedoria.

Gestionat per l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació. Tenim per objectius:

  • Contribuir en el creixement econòmic mitjançant la diversificació de l’economia local i l’ocupació
  • Fomentar l’equilibri territorial i el progrés social que s’expressa en la millora de la qualitat de vida
  • Les activitats es promouen a través de les polítiques actives que repercuteixen directament en: ocupació, millora de l’ocupabilitat, capacitació professional i inserció laboral de les persones.
  • Impulsem l'emprenedoria entre els joves NOEF (no ocupats que no es troben en processos d'educació o formació) amb el programa de Garantia Juvenil dipta.cat.
  • Fomentem l’esperit emprenedor, l’estímul a la presa de mesures que contribueixin a l’aparició de noves iniciatives i el reconeixement a la consolidació empresarial, a les comarques tarragonines amb els Premis Emprèn
Galeria d'imatges