Memòries

L'Arxiu General publica les memòries anuals de la seva activitat.

En aquest apartat es poden consultar les memòries de l'activitat anual de l'Arxiu General que contenen informació sobre les dades bàsiques de l'Arxiu General, el personal, les instal·lacions, els moviments de documentació, les sol·licituds d'accés, les publicacions, les assistències, el fons d'imatges, la satisfacció dels serveis i, per últim, els projectes assolits i els que es troben en fase d'execució.

Properament s'aniran publicant les memòries d'anys anteriors, amb valor historiogràfic.

Galeria d'imatges