El Montmell

Municipi

Habitants: 
1.582
Extensió: 
72,80 km²
Nuclis població: 
La Joncosa del Montmell, Aiguaviva, Cal Sumoi, Can Ferrer de la Cogullada, Marmellar, Mas Mateu, el Mirador del Penedès, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia, les Ventoses. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El municipi es troba a la serra del Montmell, que pertany a la serralada Prelitoral, i està situat a la capçalera de la comarca del Baix Penedès. Destaca per l'ampli catàleg de patrimoni històric amb diversos castells, com el del Montmell, el de Marmellar, el de Mas Mateu i el de Can Ferrer, o les diverses esglésies, ermites i masos dins del terme municipal.

El terreny calcari de la serra configura la xarxa hidrogràfica en un conjunt de rieres, com la riera de Marmellar i la de Pedrafita , i de barrancs i torrents, com el de Sant Marc, que formen la riera de la Bisbal. Els cims més importants són: la Talaia (861 m), des d'on, si el dia acompanya, es veuen el mar, el cap de Salou, les muntanyes de Prades, el Montagut, les muntanyes de Montserrat i Collserola; la Creu (800 m) i el Puig del Castellot (781 m).

L'economia s'ha basat tradicionalment en l'agricultura, que es dedica principalment als conreus de secà. La ramaderia, encara que en regressió, manté una certa importància dins el total de l'economia municipal.

Ajuntament

Alcalde/essa: 
José M. Roldán Lirola
Secretari/ària: 
Susanna Escribà Vivó
Adreça: 
C. Major, 12
43718  La Joncosa del Montmell
Espanya
Telèfon: 
977 688 429
Fax: 
977 688 410