Querol

Municipi

Comarca: 
L'Alt Camp
Habitants: 
518
Extensió: 
72,26 km²
Nuclis població: 
Querol, l'Arboçar, Bonany, Can Llenes, Esblada, el Mas Gassons, el Mas Vermell, la Ponderosa, els Ranxos de Bonany, Valldossera. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Querol és situat al sector nord-oriental de la comarca. Destaca com a lloc d’interès el castell de Querol. El 1835, durant la Primera Guerra Carlina, fou enderrocat per una partida de liberals. El conjunt, tot i que es troba molt malmès en l'actualitat, encara conserva elements interessants (restes de torres circulars, finestres, matacans i diversos arcs ogivals i de mig punt). El 1985 va ser declarat bé d’interès cultural. També el castell de Pinyana, el castell de Saburella, situat a la dreta del riu Gaià, i l’església de Sant Jaume de Montagut, que foren declarats bé d'interès cultural el 1985.

Querol es troba al límit amb la Conca de Barberà, l'Alt Penedès i l'Anoia, i s'estén en la seva major part a l'esquerra del Gaià, riu que travessa el territori de nord a sud. Forma part del sector muntanyós del bloc del Gaià.

El caràcter extraordinàriament muntanyós del territori fa que, de sempre, s'hagi conreat només una petita part del terme. En l'economia del municipi té un paper important la segona residència.

Ajuntament

Alcalde/essa: 
Jordi Pijoan Parellada
Secretari/ària: 
Josep Pérez Palau
Adreça: 
Pl. Sant Sebastià, 1
43816  Querol
Espanya
Telèfon: 
977 638 288
Fax: 
977 639 244