Detecció de necessitats formatives del personal al servei dels ens locals

Informació

La unitat de Formació disposa d’un Observatori permanent de detecció de necessitats. Aquest Observatori està a l’abast de tots els col.lectius de l’Administració local. Qualsevol empleat públic pot, de manera individual o col·lectiva, fer-nos arribar propostes de formació. Així durant tot l’any podem estar atents a noves necessitats o noves demandes.

A banda d’això, la Diputació planifica dos processos de diagnosi de necessitats formatives de periodicitat semestral, conforme a la seva publicació del Pla de formació.  Per a la realització del diagnòstic de necessitats, ens posem en contacte amb tots els ens locals de la nostra demarcació.

A qui es dirigeix: 
A tota la ciutadania