Assessorament a les entitats locals en gestió de la formació

Informació

La unitat de Formació assessora als ens locals per a la redacció de plans de formació municipals que tenen per objectiu desenvolupar les competències professionals dels empleats municipals per a la millora organitzativa.

A qui es dirigeix: 
A qualsevol ens local