Normativa per a l'eliminació de documents

La Diputació de Tarragona aplica les taules d'avaluació i accés (TAAD) que, de manera regular i per a totes les administracions públiques de Catalunya, publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L'Arxiu de la Diputació de Tarragona, mitjançant la Comissió de Tria i Eliminació de Documentació, adopta els acords d'eliminació documental en aplicació de les esmentades TAAD.

Podeu ampliar la informació corresponent a la Normativa i consultar el registre d'eliminació de documents en la secció de l'arxiu Registre d'eliminacions.

Galeria d'imatges