La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona acorda rescindir el contracte de neteja amb TEMPO Facility Services SLU

També s’ha aprovat l’inici de contractació d’un nou servei de neteja

30/01/2020
Diputació
Tarragona
Comunicació
La institució també ha aprovat l’inici de contractació d’un nou servei de neteja
La institució també ha aprovat l’inici de contractació d’un nou servei de neteja

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat la resolució definitiva del contracte del servei de neteja, adjudicat a l’empresa TEMPO Facility Services SLU, per incompliment del contractista, tal com preveu la Llei 9/2017 de contractes del sector públic en aquest tipus de circumstàncies.

Així mateix, la Junta de Govern ha aprovat l’inici de l’expedient de la licitació harmonitzada d’un nou contracte del servei de neteja d’edificis i dependències de la Diputació de Tarragona. Fins a l’adjudicació i formalització d’aquest contracte, el servei de neteja s’adjudicarà provisionalment i amb caràcter urgent a una altra empresa, per tal que es garanteixi la prestació del servei. L’inici d’aquest expedient de contractació també ha estat aprovat a l’ordre del dia de la Junta de Govern.

Amb aquesta mesura, la Diputació pretén trobar una sortida satisfactòria a la situació que ha afectat les treballadores i els treballadors de TEMPO Facility Services SLU els últims mesos.

Etiqueta: 
Diputació
Galeria d'imatges