Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista, adscrita a l'Àrea del Servei d'Assistènia al Territori - Explotació, torn lliure (Convocatòria 18-037)

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
18-037
Nom de la plaça: 

Tècnic/a especialista (número 768)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració especial, serveis especials, comeses especials
Classificació: 
Personal Funcionari
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Explotació – Àrea SAT
Estat: 
En curs
Estat: 
Oberta

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Divendres, 4 Juny, 2021