Concurs oposició d’una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a superior d’administració especial, adscrita a I‘Àrea del Servei d’Assistència Municipal, torn lliure (Convocatòria 18-040)

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
18-040
Nom de la plaça: 

Tècnic/a superior d’administració especial (número 880)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Grup: 
A1
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior
Classificació: 
Personal Funcionari
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Unitat d’E-Administració – Secretaria Intervenció Municipal – Àrea SAM
Estat: 
En curs
Estat: 
Oberta

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dimecres, 30 Juny, 2021

Observacions: 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

La presentació pot fer-se presencialment o electrònicament. En el cas que s’opti per fer-la presencialment, s’ha de sol·licitar cita prèvia a través de l'aplicació disponible a https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb, al correu electrònic registregeneral@dipta.cat, o trucant al telèfon de les Oficines d’assistència en matèria de Registre.

  • Palau de la Diputació de Tarragona (Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona)

Telèfon directe: 977 29 66 17

  • Palau Climent (Carrer Montcada, 32, 43500 Tortosa)

Telèfon directe: 977 448662