Ocupació

Informació

Pla de foment de l’ocupació

En col·laboració amb els consells comarcals i els ajuntaments de la demarcació, la Diputació de Tarragona implementa el Pla de foment de l’ocupació. És un programa anual que consisteix en l’impuls, la gestió i l’execució de plans d’ocupació comarcals dirigits al condicionament d’entorns naturals i/o urbans que comporten la contractació durant sis mesos de persones aturades de llarga durada.

Dins el Pla de foment de l’Ocupació també es formalitzen acords de col·laboració amb els parcs naturals i paratges naturals de la demarcació, aquests plans d’ocupació donaran suport a les brigades dels parcs naturals. 

Les persones treballadores que participen en aquest pla de foment de l’ocupació reben formació complementària dirigida a millorar les seves condicions personals i capacitats professionals. Una qualificació actualitzada i més adequada a les demandes del mercat laboral ha d’afavorir la seva inserció.

Qui ho gestiona: 
Ocupació i Emprenedoria
A qui es dirigeix: 
A persones en situació d'atur