Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2021

Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Auxiliar tècnic/a (número 1010) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 1012) Promoció Interna Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (núm. 509) Lliure Pendent de convocar
Administratiu/iva (núm. 584) Lliure Pendent de convocar
Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Oficial primera (conductor/a) (número L402027) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar (número BF257) Lliure Pendent de convocar
Educador/a (número L20) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar de suport (número L410047) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar tècnic/a (número L515009) Lliure Pendent de convocar
Professor/a de disseny gràfic (número L104015) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (número L79) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en informàtica (número L65) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en informàtica (número L58) Lliure Pendent de convocar