Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2012

Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Administratiu/va Promoció Interna Finalitzada
Tècnic/a mitjà/ana Promoció Interna Finalitzada
Administratiu/va Promoció Interna Finalitzada
Tècnic/a especialista Promoció Interna Caducada
Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial Promoció Interna Caducada
Auxiliar administratiu/va Promoció Interna Finalitzada
Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Administratiu/va de gestió Promoció Interna Finalitzada
Tècnic/a auxiliar especialista Promoció Interna Finalitzada
Tècnic auxiliar Promoció Interna Finalitzada
Capatàs/assa Promoció Interna Finalitzada
Professor/a d'orfebreria Promoció Interna Caducada
Oficial administratiu Promoció Interna Finalitzada
Tècnic mitjà en bussines intelligence Promoció Interna Finalitzada