Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2013

Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Tècnic superior d'administració especial Lliure En curs
Administratiu/va Promoció Interna Caducada
Administratiu/va Promoció Interna Caducada
Administratiu/va Promoció Interna Caducada
Administratiu/va Promoció Interna Caducada
Administratiu/va Promoció Interna Caducada
Administratiu/va Promoció Interna Caducada
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial Promoció Interna Caducada
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial Promoció Interna Finalitzada
Tècnic/a superior d'administració especial Lliure Finalitzada
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial Promoció Interna Finalitzada
Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Tècnic/a auxiliar Promoció Interna Caducada
Tècnic/a mitjà/na d’Assessoria Jurídica Promoció Interna Caducada
Tècnic/a mitjà/ana Promoció Interna Caducada
Oficial/a administratiu/va Promoció Interna Caducada
Tècnic/a mitjà/ana (L209025) Promoció Interna Caducada