Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2014

Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Administratiu/va de gestió (BF197) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/va de gestió (BF028) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar de Gestió de Serveis Informàtics (BF196) Promoció Interna Finalitzada
Tècnic/a auxiliar de Gestió de Serveis Informàtics (BF195) Promoció Interna Finalitzada
Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (L209031) Promoció Interna Finalitzada
Auxiliar tècnic especialista (L512004) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècmic auxiliar especialista (L508011) Promoció Interna Pendent de convocar
Oficial administratiu/va (L304012) Promoció Interna Finalitzada
Oficial administratiu/va (L304027) Promoció Interna Pendent de convocar
Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Administratiu/va (núm. 705) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (núm. 693) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (núm. 699) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/va (núm. 698) Promoció Interna Caducada
Tècnic/a superior administració especial (núm. 706) Promoció Interna Pendent de convocar