Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2018

Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Operari/ària de topografia (número 203) Lliure Pendent de convocar
Operari/ària (número 43) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit econòmic) (número 770) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número 881) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número 878) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número 877) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (números 863 i 864) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 830) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número 821) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número 824) Promoció Interna Pendent de convocar
Porter/a ordenança (número 275) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número 648) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número 495) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número 248) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 681) Lliure En curs
Ordenança (número 686) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (números 644 i 679) Lliure Pendent de convocar
Ordenança (número 482) Lliure Pendent de convocar
Delineant (número 160) Lliure Pendent de convocar
Enginyer/a tècnic/a industrial (número 709) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número 610) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número 374) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número 653) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 687) Lliure En curs
Enginyer/a tècnic/a d’obres públiques (número 211) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 768) Lliure En curs
Tècnic/a especialista sobreestant (número 162) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit econòmic) (número 771) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (números 883, 884, 885, 886, 887 i 888) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit econòmic) (número 769) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número 880) Lliure En curs
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 764) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 800) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA218) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA217) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 817) Promoció Interna Pendent de convocar
Enginyer/a tècnic/a d’obres públiques (número 213) Promoció Interna Pendent de convocar
Auxiliar tècnic/a (número 810) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 803) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 797) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 728) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número 795) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 791) Promoció Interna Finalitzada
Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Tècnic/a mitjà/ana (número L209035) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar (número BF023) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (número BF012) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a superior en conservació i restauració (números L108002, L108005 i L108006) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar especialista (número L508001) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número L403045) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en ceràmica (número L202001) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (número L209022) Lliure Pendent de convocar
Professor/a de contrabaix (número L103074) Lliure Pendent de convocar
Ordenança (número L501023) Lliure Pendent de convocar
Professor/a de cant modern (número L103097) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar d’equipaments (número L501015) Lliure Pendent de convocar
Educador/a (números L404020 i L404004) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar especialista (número L508010) Lliure Pendent de convocar
Educador/a (números L404001, L404007 i L404013) Lliure Pendent de convocar
Auxiliar de suport (número L410044) Lliure Pendent de convocar
Ordenança (número L502007) Lliure Pendent de convocar
Oficial primera (números L402006 i L402031) Lliure Pendent de convocar
Peó especialitzat/ada (número L504032) Lliure Pendent de convocar
Peó especialitzat/ada (número L504033) Lliure Pendent de convocar
Capatàs/assa (número L306002) Lliure Pendent de convocar
Oficial primera (número L402001) Lliure Pendent de convocar
Capatàs/assa (número L306004) Lliure Pendent de convocar
Operari/ària (número L506007) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar (número L303039) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en informàtica (número L303020) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en informàtica – programador/a (número L303027) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (número L209028) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a Auxiliar (número BF250) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a Auxiliar (número BF238) Lliure Pendent de convocar
Professor/a de trompa (número L103060) Lliure Pendent de convocar
Professor/a de llenguatge musical (número L26) Lliure Pendent de convocar
Mestre/a d’ensenyament especial (número L21) Lliure Pendent de convocar
Mestre/a d’educació especial (número L30) Lliure Pendent de convocar
Mestre/a d’educació especial (número L29) Lliure Pendent de convocar
Mestre/a (número L204021) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en informàtica (número L303055) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en informàtica (número L303056) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (número L209038) Lliure En curs
Tècnic/a mitjà/na (números BF258 i BF259) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar especialista (50%) (número L44) Promoció Interna Pendent de convocar
Capatàs/assa (número L306003) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (número L46) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (número L34) Promoció Interna Pendent de convocar