Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2019

Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Tècnic/a mitjà/ana (número BF242) Promoció Interna Pendent de convocar
Capatàs/assa (número L306005) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar (número L303008) Lliure Pendent de convocar
Educador/a (números L19 i L404021) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar (número L303058) Lliure Pendent de convocar
Encarregat/ada (número L307003) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (número L66) Lliure Pendent de convocar
Mestre/a d’educació especial (L28) Promoció Interna Pendent de convocar
Treballador/a social (L27) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (L80 i L81) Promoció Interna Pendent de convocar
Auxiliar tècnic/a especialista (L76) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en topografia (L68) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (L64) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (L59) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar (L57) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (L56) Promoció Interna Pendent de convocar
Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Administratiu/iva (número 749) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 759) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 765) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 912) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número 898) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 845) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número BA222) Lliure En curs
Tècnic/a especialista (número 786) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 207) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista sobreestant (número 743) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 782) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit jurídic) (número 790) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 930) Lliure Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 835) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA082) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA081) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA080) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número BA083) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (números BA195, BA196, BA197, BA198, BA199, BA200, BA201, BA202, BA203, BA204, BA205, BA206, BA207 i BA208) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA215) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 909) Promoció Interna Pendent de convocar
Auxiliar tècnic/a (número 861) Promoció Interna Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número 858) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 841) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 850) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 839) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 961) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 929) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 928) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (números 927, 973 i 843) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 923) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 919) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 918) Promoció Interna Finalitzada