Auxiliar administratiu/va

Dades generals

Any de l'oferta: 
2012
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C2
Escala / Cos: 
Administració general, subescala auxiliar

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada