Professor/a d'orfebreria

Dades generals

Any de l'oferta: 
2012
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A1L
Adscripció: 
ESCOLES D'ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A TARRAGONA
Declaració caducitat ofertes públiques d'ocupació dels anys 2008-2013 respecte de determinades places
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada