Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit jurídic) (números 713 i 692)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Secretaria Intervenció Municipal – Àrea Servei d’Assistència Municipal

Característiques

Nombre de vacants: 
2
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar