Tècnic/a mitjà/ana (número BF245)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A2L
Adscripció: 
Assessoria Jurídica – Organisme Autònom BASE Gestió d’Ingressos

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar