Operació AULAPLUS, Servei Integral de Formació pel Territori

Edifici al Passeig de la Boca de la Mina que es rehabilitarà per acollir el nou centre de formació
Edifici al Passeig de la Boca de la Mina que es rehabilitarà per acollir el nou centre de formació

BOCA DE LA MINA, Centre d’Innovació i Formació: Operació AULAPLUS, SERVEI INTEGRAL DE FORMACIÓ PEL TERRITORI

Model de valorització i adequació de l’edifici de l’antiga escola d’Art de la Diputació de Tarragona amb criteris d’eficiència energètica, avui Boca de la Mina, Centre d’Innovació i Formació

El projecte de valorització i adequació de l’immoble propietat de la Diputació de Tarragona al Passeig Boca de la Mina de Reus, neix amb vocació de servir de model per a les administracions locals, les empreses i els particulars en l’esforç compartit d’augmentar l’eficiència energètica de les edificacions així com per incrementar les actuacions que permetin la reducció de l’impacte del CO2.

Aquest projecte adquireix el seu veritable sentit amb el disseny dels posteriors usos que, directament i inequívocament adreçats a la incorporació de competències i capacitats tècniques per aconseguir-ho, donen títol a l’Operació: AULAPLUS, servei integral de formació pel territori.

La Diputació està plenament compromesa amb l’estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis. Amb aquest projecte cerca, mitjançant la seva posició de lideratge de les administracions locals tarragonines, presentar una acció concreta que contribueixi a posar en l’agenda dels governs locals l’adequació dels edificis de titularitat pública amb criteris d’eficiència energètica, així com per incorporar bones pràctiques per contribuir a la mitigació del canvi climàtic a través de l’increment en l’ús de fons energètiques renovables per atendre a les necessitats de les activitats en instal·lacions obertes al públic.

El Centre d’Innovació i Formació Boca s’afegeix al projecte de millora urbana de l’Ajuntament de Reus de l’àmbit del passeig Boca de la Mina. Les dimensions de l’edifici, la seva ubicació en àmbit urbà però allunyada de concentracions d’habitatges i indústries i la singular configuració arquitectònica han de permetre generar, en primer lloc, un espai d’intervenció directa per aconseguir l’eficiència energètica de l’immoble que pot ser model de referència en aquest camp.

En segon lloc, es pretén donar compliment a l’objectiu central del FEDER que és contribuir a la millora de l’economia de la regió creant riquesa i generant ocupació. Aquest és el propòsit final l’edifici, és a dir, la formació dels equips tècnics i dels càrrecs electes de les administracions locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i del Penedès, així com l’oferta pública d’espais destinats a la millora de les competències i capacitats de les persones emprenedores.

Així doncs, amb aquest projecte es contribuirà a un doble propòsit: millora de l’eficiència energètica dels edificis i augment de la competitivitat territorial. Aquesta competitivitat, a més, es reforça posant a disposició de les administracions locals, les empreses i les persones emprenedores un espai de prototipatge, en forma de FAB-lab, per al disseny i implementació de tècniques constructives i de generació i implementació de solucions innovadores en l’aplicació de materials, tecnologies i procediments adreçats a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús públic (extensible, si fos el cas, al conjunt d’edificacions).

L'operació "Aulaplus, servei integral de formació pel territori" està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4. La inversió total d’aquesta operació és d’1.807.747,34 € dels quals 764.466,88 € són cofinançats pel FEDER.

Galeria d'imatges