Organismes Autònoms

Són ens de gestió de caràcter públic amb personalitat jurídica, creats per a la realització d'activitats concretes dins de les competències adscrites a la Diputació de Tarragona, que els transfereix fons públics per a la realització d'aquestes activitats, que no han de ser de caràcter comercial, industrial ni financer. Poden adoptar diferents denominacions com per exemple patronat, fundació pública, servei, institut, centre, escola, museu, residència, etc.