Organització d'activitats formatives

Informació

Accedeix a totes les activitats formatives

La unitat de Formació organitza activitats formatives de diferents tipus destinades principalment al personal dels ens locals i seguim al teu costat amb recursos virtuals perquè puguis continuar des de casa amb la teva formació.

 • Pla AFEDAP 2021

Des de fa anys la Diputació de Tarragona, en coordinació amb l'Associció Catalana de Municipis i Comarques gestiona una part de la formació adreçada als treballadors públics dels ens locals, a través de l'Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les Administracions Públiques (AFEDAP).

Des de que va començar la pandèmia del Covid-19, atès la situació excepcional que viu el país, i davant la impossibilitat de realitzar de forma segura formació presencial, des del passat mes d'abril vàrem decidir organitzar totes les formacions de forma telemàtica. Aquest fet, va suposar un esforç per poder oferir programacions telemàtiques de forma ràpida i efectiva.

D'aquesta manera suplíem la formació presencial sense deixar de banda la importància que suposa el fet formatiu per als treballadors i les treballadores de les administracions locals.

El gran interès de les formacions anteriors ens anima a enlairar el Pla pel 2021 en format telemàtic, i continuar oferint la possibilitat de seguir complementatn i perfeccionant les capacitats o coneixements dels treballadors i de les treballadores de les nostres administracions locals. 

 • Cursos amb l'INAP
  La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb l'INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) organitza cursos a través del Centre d'Estudis Locals, creat a partir de l'acord subsrit entre l'INAP i la Diputació de Tarragona a l'any 2001. L’objectiu del Centre és impulsar les estratègies i actuacions dirigides a reforçar la formació dels empleats públics al servei de les administracions.

 • Jornades
  La Diputació de Tarragona organitza jornades, seminaris i sessions informatives amb l’objectiu general d’oferir informació de les noves normatives que afecten a l’Administració local.

 • Màsters i Postgraus en col·laboració amb la URV-UAB
  Des de l’any 1993 s’organitzen, en col·laboració amb la UAB, la URV i la Fundació URV, màsters i postgraus, amb la finalitat d’oferir formació especialitzada per a la capacitació professional de titulats universitaris superiors, amb l'objectiu d'accedir als llocs de treball al servei de l’administració local de Catalunya.
 • Altres activitats formatives
  La Unitat de Formació col·labora amb altres institucions organitzant activitats formatives destinades a empleats públics i a altres tipus de públics.
 • Comunitats d'aprenentatge
  Si sou un grup de persones que treballeu als ens locals de la demarcació de Tarragon i Terres de l'Ebre i voleu compartir informació, continguts i documents o treballar de forma cooperativa un projecte o resoldre una problemàtica, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Formació. Us donarem suport i us ajudarem.
A qui es dirigeix: 
Fonamentalment al personal al servei dels ens locals