Pla de Mandat 2020-2023

El pla de mandat planteja l'horitzó estratègic que ha de seguir la Diputació de Tarragona durant els propers anys. Un document fruit del consens i la participació activa dels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.

 

El Pla de mandat és el document estratègic que s’elabora a petició de la nova corporació, constituïda el 2 de juliol de 2019, amb la voluntat decidida d’evolució, amb un tarannà innovador i un segell propi, i apostant per fer-lo participatiu des de la seva gènesi, incorporant-hi tantes veus com sigui possible.

Procés participatiu

Amb l'encàrrec de la redacció d'un pla de mandat que tingués en compte totes les veus del territori, la nova corporació engega, durant el segon semestre del 2019 un procés democràtic de participació amb una àmplia representació del mon local de la demarcació. Així, l'últim trimestre del 2019 es van celebrar 10 sessions informatives i de debat amb els 184 alcaldes i alcaldesses, i els 6 presidents EMD, a més dels representants electes dels consells de les 10 comarques del Camp de Trragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

El procés, que ha comptat amb una participació del 90% i un grau de satisfació de 8,12 dels participants, s'ha dut a terme per una consultora externa, i també ha comptat amb l’assessorament especialitzat de la consultora Aretian Urban Analytics, amb base a Hardvard.

>>> Propòsit

Fem de la Catalunya Sud un bon lloc per viure

La Diputació de Tarragona vol promoure el bé comú de les persones de la demarcació, facilitar una gestió eficient dels nostres municipis i contribuir al desenvolupament sostenible del territori.

>>> Visió

La Diputació de Tarragona vol ser protagonista activa de l’evolució innovadora i basada en el coneixement de la Catalunya Sud, una regió diversa en què han de conviure diferents sectors econòmics, el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida de les persones que hi vivim.

>>> Valors

Innovació: Crear valor públic fent coses significativament diferents o noves, millorar i gestionar el canvi valorant la diversitat.
Cooperació, participació i facilitació: Treballar en equip col·laborant activament amb altres persones i grups, tant interns com externs, fomentant la proximitat.
Sostenibilitat i bé comú: Pensar en el desenvolupament equilibrat i col·lectiu de la societat per satisfer les necessitats de la població sense comprometre les capacitats futures.
Integritat, transparència i corresponsabilitat: Mantenir amb fermesa la coherència interna per ser confiable i responsabilitzar-se de les accions de manera transparent i participativa.
Resultats i eficiència: Promoure l’obtenció del màxim nivell de resultats i benestar factibles a partir dels recursos disponibles.
 

Dels quals es deprenen els 4 reptes i les línies estratègiques del pla de Mandat

 

>>> REPTES I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

 

Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú

LE 1. Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l’ecosistema Catsud
LE 2. Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

Repte 2: Transformació digital

LE 3. Pla estratègic d’administració electrònica
LE 4. Pla estratègic de govern obert

Repte 3: Evolució organitzativa i cultural (persones, estructura, sistemes i espais)

LE 5. Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

Repte 4: Enfocament a serveis

LE 6. Nova visió integral i prospectiva dels serveis
LE 7. Disseny de nous serveis cocreats pels ciutadans i pels ens locals

 

pla mandat portadaDescarrega't el Pla de Mandat 2020-2023

complet en pdf

Pla de Mandat 2020-2023
Galeria d'imatges