Pla Zonal

El Pla Zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035 és un document per planificar les actuacions de millora de la xarxa local de carreteres que gestiona la Diputació durant el període de vigència del Pla (16 anys en dues fases de 8 anys).

El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió extraordinària de data 17 de maig de 2019 va aprovar inicialment el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035, i va decretar l'arxiu de l'anterior Pla Zonal. Actualment està pendent d'aprovació definitiva.

Té dos objectius bàsics:

  1. Establir oficialment la llista de carreteres que formen la xarxa local amb possibilitat d'incloure els camins municipals que fan funció de carretera
  2. Establir la metodologia per prioritzar les actuacions de les obres de millora de la xarxa segons les disponibilitats pressupostàries

Contingut

  1. Memòria i annexos [PDF]
  2. Estudis complementaris [PDF]
  3. Plànols [PDF]
  4. Fitxes de camins [PDF]
  5. Definició de la xarxa local de carreteres [PDF]

Document ambiental estratègic

  • Document ambiental estratègic Pla Zonal 2020-2035 [PDF]
Galeria d'imatges