Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents
Preguntes més freqüents

Convocatòries derivades de l'oferta pública d'ocupació

Oferta pública d’ocupació

Borses de treball

La Diputació de Tarragona no té una borsa general de treball.

El que hi ha són llistes de reserva, que tenen la consideració de llistes de persones aspirants per cobrir, en règim d’interinatge o contracte temporal, places vacants per fer front a substitucions o a situacions temporals. Totes aquestes llistes surten de les diverses borses de treball que es realitzen a la corporació.

La convocatòria de borses de treball i les llistes de reserva derivades d’aquestes borses és un requisit imprescindible per a portar a terme una contractació o un nomenament temporal.

Existeixen dos tipus de convocatòries de borses de treball:

  1. Ordinàries
  2. Extraordinàries
Galeria d'imatges