Pressupost i ordenances

Informació

Publicació del pressupost general de la Diputació

Publicació de les ordenances Fiscals

Qui ho gestiona: 
Intervenció