Reglament de l'Arxiu

Reglament de l'Arxiu de la Diputació de Tarragona i del Patrimoni documental que l'integra

El Reglament de l'Arxiu de la Diputació de Tarragona es va aprovar per Decret de Presidència de 27 de febrer de 2001, se'n va donar compte en la sessió del Ple de 23 de març de 2001 i es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el 15 de març de 2001.

El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 1 de març de 2013, va aprovar la modificació inicial dels articles 1bis, 5 i 8.2 del Reglament de l’Arxiu General. Després d’estar exposada al públic durant 30 dies, es va aprovar definitivament i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 1 de juliol de 2013.

Galeria d'imatges