Relació de llocs de Treball

Informació

banner RH

La Relació de llocs de treball (RLT) és un instrument formal d'ordenació i classificació de tots els llocs de treball de funcionaris, personal laboral i eventual de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d'Ingressos i Patronat de Turisme. Per a cada lloc de treball s’ha d’indicar, com a mínim:

 • La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
 • Les característiques essencials del lloc, incloses, si escau, les funcions específiques atribuïdes.
 • Els requisits exigits per a ocupar el lloc de treball.
 • El complement de destinació assignat i el complement específic corresponent.
 • La forma de provisió del lloc de treball.

La relació de llocs de treball, que s'aprova amb el pressupost anual, pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Data d'actualització: 02/09/2021

Relació de Llocs de Treball (RLT) 2021

 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona 2021 [PDF]
 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona 2021 [XLSX]
 • Anunci de modificació de l'RLT 1/2021 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 2/2021 [PDF]

Relació de Llocs de Treball (RLT) 2020

 • Anunci i Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona 2020 [PDF]
 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona 2020 [XLSX]
 • Anunci de modificació de l'RLT 1/2020 [PDF]

Relació de Llocs de Treball (RLT) 2019

 • Anunci i Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona 2019 [PDF]
 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona 2019 [XLSX]
 • Anunci de modificació de l'RLT 1/2019 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 2/2019 [PDF]

Relació de Llocs de Treball (RLT) 2018

 • Anunci BOPT: aprovació de l'RLT del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes 2018 [PDF]
 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes 2018 [XLSX]
 • Anunci de modificació de l'RLT 1/2018 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 2/2018 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 3/2018 [PDF]

Relació de Llocs de Treball (RLT) 2017

 • Anunci BOPT: aprovació definitiva de l'RLT del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes 2017 [PDF]
 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes 2017 [PDF]
 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes 2017 [XLSX]
 • Anunci de modificació de l'RLT 1/2017 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 2/2017 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 3/2017 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 4/2017 [PDF]

Relació de Llocs de Treball (RLT) 2016

 • Anunci BOPT: aprovació definitiva de l'RLT del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes 2016 [PDF]
 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes 2016 [XLS]
 • Anunci de modificació de l'RLT 1/2016 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 2/2016 [PDF]

Relació de Llocs de Treball (RLT) 2015

 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona 2015 [PDF]
 • Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona 2015 [XLS]
 • Anunci de modificació de l'RLT 1/2015 [PDF]
 • Anunci de modificació de l'RLT 2/2015 [PDF]