Secretaria General

Informació

Les funcions bàsiques i els serveis que presta són:

  • Donar fe pública i assistència als òrgans de govern, i
  • Assessorament jurídic i coordinació administrativa de la resta d'àrees i unitats.
Qui ho gestiona: 
Secretaria general