Servei d'Assistència Municipal

La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Assistència Municipal (SAM), tracta d'establir les condicions més adequades perquè es porti a terme el desenvolupament del nucli essencial de competències que es refereix a l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica en les obres i els serveis municipals.

Els ajuntaments són l’element bàsic i fonamental de representativitat social, econòmica i cultural del territori. Són moltes les competències que tenen i, molts d’ells, sobretot els més petits, no poden garantir la prestació de determinats serveis per manca de mitjans econòmics i de professionals adequats per atendre la gran diversitat de problemes que sorgeixen en els municipis.

La vocació del SAM és la de reforçar una línia de col·laboració i cooperació interadministrativa amb els consells comarcals per tal d'afavorir la prestació de les competències municipals, garantir el reequilibri intermunicipal, defensar els interessos dels ens locals i impulsar la modernització dels municipis i de les comarques de Tarragona, en especial els de menys capacitat econòmica.