Serveis Jurídics

Informació

Assessorament jurídic, defensa i representació de la corporació i del seu personal davant els tribunals de justícia.

A més, presta serveis a l'àrea del SAM en matèria d'assessorament jurídic, defensa i representació dels ajuntaments davant els tribunals de justícia.

Qui ho gestiona: 
Serveis Jurídics