M@rc

Informació

La Diputació de Tarragona, a través del Servei d’Assitència al Ciutadà (SAC), ha desenvolupat i posat en marxa el Mapa de Recursos Culturals (M@RC), una nova plataforma actualitzada de consulta on-line que aplega d’una manera fàcil i intuïtiva tota la informació sobre l’oferta cultural que es desenvolupa a les 10 comarques de la demarcació de Tarragona.

M@RC neix amb l’objectiu d’apropar tant a la població com als gestors i programadors culturals informació detallada i exhaustiva de totes les expressions culturals que coexisteixen a la demarcació, així com la seva programació al llarg de l’any.

Es tracta d’una plataforma oberta a la consulta per part del gran públic, però també neix amb la voluntat de donar servei a la població que presenta certa inquietud sobre els temes culturals del seu entorn, així com a ajuntaments, gestors i programadors culturals i tota mena d’operadors turístics que volen vincular la seva activitat a l’oferta cultural que es desenvolupa durant l’any al territori.

Qui ho gestiona: 
Cultura
A qui es dirigeix: 
A tota la ciutadania