EMPRÈN dipta.cat

Emprenedoria

Amb el servei d’emprenedoria, es fomenta l’esperit emprenedor de la demarcació, fent sensibilització per tot el territori, s’assessora a les persones emprenedores des que tenen una idea de negoci fins a la posada en marxa de l’activitat empresarial i es milloren les seves habilitats amb propostes formatives específiques que afavoreixen també la consolidació empresarial.

Seccions destacades

Premis Emprèn dipta.cat

Premis EMPRÈN dipta.cat

Última edició dels premis al foment de l'emprenedoria.

Formació per a persones emprenedores del territori.

> capacitant

Formació per a persones emprenedores del territori.

> connectant

Tirem endavant iniciatives de suport a la cultura emprenedoria

Dirigit a entitats locals:

  • Sensibilització

Duem a terme accions de sensibilització per promoure l'esperit emprenedor en els sectors estratègics del nostre territori, especialment ens dirigim a estudiants de Cicles Formatius de Grau Mig i Superior, Batxillerat i 2n cicle de la ESO. Ens coordinem amb instituts d'educació secundària i amb la URV per oferir formació en competències claus.

Premis InJUè Emprèn dipta.cat 

  • Creació de xarxa

Col·laborem amb agents clau del territori per tirar endavant iniciatives concretes de suport a la cultura emprenedora i connectem les persones per tal de crear sinergies. Fomentem l’adhesió a la Xarxa d’Allotjaments Empresarials de Catalunya (XAEC) de nova creació  als diferents vivers i coworkings públics del territori, com a agents facilitadors que som.

El Fòrum d'Inversió CATSUD
URV Emprèn
 
  • Subvencions a entitats

Mitjançant l’acompanyament econòmic, fomentem la dinamització d’espais d’allotjament empresarial  i la creació d’empreses per ajudar a créixer i a consolidar el teixit econòmic del territori.

Suport a accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial.

 

Dirigit a emprenedors i emprenedores:

 

  • PISPE (programa integral de suport a les persones emprenedores)

Acollim, informem, orientem i assessorem a persones emprenedores, facilitant-los les eines i els recursos necessaris per madurar la seva idea empresarial. La formació en emprenedoria és l’eina clau d’aquest programa.

https://www.dipta.cat/empren/capacitant

  • Preacceleradora  empresarial

Estimulem la creació d’empreses basades en la tecnologia i la innovació, focalitzades en un àmbit concret territorial i que donin resposta a una necessitat prèviament detectada.

Enginy

  • Acceleradora empresarial

Impulsem i acompanyem noves empreses per tal d’afavorir-ne el creixement empresarial i la consolidació.

Camp TgnUp, EbreUP i CircularUp
 
  • Consolidació empresarial

Afavorim la consolidació empresarial d’empreses joves amb l’acompanyament expert dels empresaris de SECOT, per tal de reduir-ne les probabilitats de fracàs i ajudar-les a aconseguir majors nivell de competitivitat.

SECOT

  • Creixement empresarial

Fem créixer les empreses mitjançant la presa de decisions i la suma de molts factors: idoneïtat de producte o servei, diferenciació en la percepció de valor respecte de la competència, intensitat de mercat, eficiència en els processos, bon ús del finançament com a palanca, lideratge, bons rendiments dels equips, etc.

  • Punt d’atenció Reempresa

Vehiculem els traspassos de negocis per tal de no perdre oportunitats al mercat i donar-ne de noves a empreses consolidades i solvents del nostre territori.

Reempresa

  • Premis Emprèn

Reconeixem i donem visibilitat a l'esforç de les persones i les iniciatives emprenedores que sorgeixen al nostre territori. S'incentiva l’emprenedoria vinculada a la innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat.

Premis emprèn