Serveis Interns

Integrada pel Departament de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions i pel Departament de Serveis Generals de Règim Intern. L'àrea de Serveis Interns gestiona els recursos, les infraestructures i facilita els serveis necessaris a totes les unitats organitzatives. L'adaptació als canvis i la racionalització de la despesa són reptes presents en el treball diari.