Serveis Interns

 L'àrea de Serveis Interns gestiona els recursos, les infraestructures i facilita els serveis necessaris a totes les unitats organitzatives. L'adaptació als canvis i la racionalització de la despesa són reptes presents en el treball diari.