Millora de la xarxa local

Informació

  • Redacció de projectes i direccions d'obra d'obres de condicionament de carreteres
  • Redacció de projectes i direccions d'obra d'obres de reforç del ferm
  • Redacció de projectes i direccions d'obra d'obres de millores puntuals de la seguretat viària a les carreteres
Qui ho gestiona: 
Projectes i Obres
A qui es dirigeix: 
A tots els ciutadans beneficiaris de la xarxa viària de la Diputació