Administratiu/va (PO Business Intelligence 2015)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-27083
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Persona amb coneixements previs en processos ETL, SQL amb ganes d'aprendre i treball en equip. Es valorarà coneixements d'anàlisi de dades, visualització i experiència prèvia amb Birt.
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
3 de febrer de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 16 al 24 de desembre de 2015
Oficina de treball: 
OTG Tarragona
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
14 de gener de 2016
Lloc de la selecció: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona
C/ Carles Riba, 6
43007  Tarragona
Espanya

Requisits: 

  • Ser demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Haver estat aturat/da un mínim de 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l’oferta de treball.
  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
  • Estar en possessió de la titulació o formació requerida per a l’acompliment professional del lloc de treball;  títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent, tenir superades les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys (en aquest cas i d’acord amb l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny – BOE núm. 146, de 17 de juny de 2009 – modificada per l’Ordre EDU/520/2011, de 7 de març – BOE núm. 62, de 14 de març de 2011, s’ha d’acreditar estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes professionals, o bé haver superat al menys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris).

Demostrar coneixements i experiència en les següents tecnologies:

  • Pentaho Data Integration, SQL, Java i Grails.

 

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia.

- Fotocòpia de la titulació.

- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés al Pla d'Ocupació Business Intelligence 2015 [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]