Assistent de serveis (PO Manteniment d'edificis i instal·lacions 2015)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-22711
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Col·laborar amb l'equip de treball de la unitat d'edificis i instal·lacions de la Diputació de Tarragona en la realització de tasques de manteniment relacionades amb la formació a l’aula que s’impartirà a l’IES Comte de Rius en horari de tarde. Aquesta formació s’impartirà en modalitat Dual i permetrà  obtenir en dos cursos acadèmics el certificat de professionalitat de nivell 2: ELEE0109. Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i el títol del cicle formatiu de grau mitjà: Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
10
Data prevista d'incorporació: 
2 de desembre de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: 
17 al 20 de novembre de 2015
Oficina de treball: 
OTG Tarragona
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
26 de novembre de 2015
Lloc de la selecció: 
Campus Sescelades (IES Comte de RIus)
Carrer de Marcel·lí Domingo, s/n
43007  Tarragona
Espanya

Requisits: 

  • Ser demandant d’ocupació no ocupat/ada.
  • Haver estat aturat/da un mínim de 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l’oferta de treball.
  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
  • Estar en possessió del Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.  No s’admetran titulats superiors (diplomatures, llicenciatures o graus superiors).
  • Tenir entre 18 i 29 anys (inclosos).

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de la titulació (ESO).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés al Pla d'Ocupació Manteniment d’edificis i instal·lacions [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]