Assistent de serveis (PO Seu de Serveis)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-431
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Ocupar persones en situació d'atur per a realitzar tasques de desplaçament de béns mobles de les actuals seus de la Diputació a les noves dependències de la Seu de Serveis de la plaça Imperial Tàrraco.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
4
Data prevista d'incorporació: 
9 de febrer de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: 
13 al 15 de gener de 2015
Oficina de treball: 
OTG Tarragona
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
29 de gener de 2015
Lloc de la selecció: 
Aules de Formació de la Vall de l'Arrabassada
C/ Carles Riba, 6
43007  Tarragona
Espanya

Requisits: 

  • Portar un mínim de 6 mesos ininterromputs inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).  
  • No haver participat en un PdO corporatiu de la convocatòria 2013.
  • Comprensió del català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible, per acreditar l'experiència).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés al PO Seu de Serveis [PDF]