Assistent de serveis (PO Suport al Centres de les Terres de l'Ebre 2015)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-27055
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Ocupar persones en situació d'atur per a realitzar tasques d’ordenança a diferents centres de la Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
4
Data prevista d'incorporació: 
5 de febrer de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 17 al 21 de desembre de 2015
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de Ribera, 25-30
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
28 de gener de 2016
Lloc de la selecció: 
Escola d'Art de Tortosa
Pl. Sant Joan, 5
43500  Tortosa
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Haver estat aturat/da un mínim de 6 mesos en els 12 mesos anteriores a l'oferta de treball.
  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.

 

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés al Pla d'Ocupació Suport als Centres de les Terres de l'Ebre 2015 [PDF]