Auxiliar administratiu/va (PO Arxiu 2016)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-17562
Estat: 
Tancada

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball , en el termini indicat.  És necessari portar una còpia del curriculum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Ocupar persones en situació d'atur per a realitzar tasques d'auxiliar administratiu/va (arxiu) a la Diputació de Tarragona.

Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.

 

Llocs ofertats: 
2
Data prevista d'incorporació: 
agost 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 7 al 15 de juliol de 2016
Oficina de treball: 
OTG Camp Clar
Carrer del Riu de Siurana 29-B (Polígon Camp Clar)
43006  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
20.07.2016
Lloc de la selecció: 
Aules de Formació de la Vall de l'Arrabassada
C/ Carles Riba núm. 6
43007  Tarragona
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2014 i 2015).

- Estar en possessió del nivell de suficiència de català C1). Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

- Estar en possessió de la titulació següent: ESO  o equivalent

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de la titulació.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible, per acreditar l'experiència).
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills a càrrec).
- Fotocòpia del nivell de català exigit (C1)

Documents relacionats: 

  • criteris_dacces_als_plans_docupacio_2016_6.pdf [PDF]