Auxiliar Administratiu/va (PO Etiquetatge de Béns 2014)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2014-4587
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Etiquetar els béns mobles de la Diputació de Tarragona. Confeccionar fitxa de cada bé moble, etiquetar-lo i identificar-lo dins de l'Inventari General de la Corporació.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
9 de juliol de 2014

Dades de la selecció

Inscripcions: 
4 al 6 de juny de 2014
Oficina de treball: 
OTG Tarragona-Claret
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
10 de juny de 2014 (prova informàtica)
Lloc de la selecció: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona
C/ Carles Riba, 6
43002  Tarragona
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Complir un dels següents requisits:

 a) Haver estat aturat/da els 6 mesos anteriors a l’oferta de treball de manera ininterrompuda.
 b) Haver realitzat treballs a temps parcial de caràcter temporal durant els últims 6 mesos.

  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2013.
  • Joves fins a 30 anys o persones majors de 40 anys.
  • Titulació: estudis bàsics. 
  • Certificat de nivell de suficiència de català (C1).

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de la titulació (Estudis Bàsics).
- Fotocòpia del Certificat de nivell suficiència de català (C1)

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés al PO Etiquetatge de Béns 2014 [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]