Paleta-Manobre (PO Parc Natural dels Ports 2015)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-11523
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Realitzar tasques de paleteria: enderroc de paraments verticals existents, repicat de parets i sostres, enguixat de parets i sostres, trasdossat d’envans ceràmics amb aïllament tèrmic, construcció d’envans ceràmics enguixats, col·locació de rajoles ceràmiques a les zones de serveis, obres de sanejament a la zona de serveis, col·locació de fusta enllistonada al terra, col·locació/ restauració de portes i finestres, preinstal·lació de subministraments (aigua i llum), instal·lació d’equipaments i mobiliari, pintat dels paraments interiors.
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
1 de juliol de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: 
8 al 10 de juny de 2015
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de Ribera, 25-30
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
23 de juny de 2015
Lloc de la selecció: 
Escola d'Art de Tortosa
Pl. Sant Joan, 5
43500  Tortosa
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Portar un mínim de 6 mesos ininterromputs a l’atur.
  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
  • Comprensió del català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació Parcs Naturals [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]