Ocupació i Emprenedoria

L’activitat de la Unitat d'Ocupació i Emprenedoria està centrada en accions de foment de l’ocupació i de promoció de l’emprenedoria. Així també, treballa amb les entitats locals per promoure el desenvolupament econòmic local i l'accés al coneixement territorial.