Peó forestal (PO Parc Natural dels Ports)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2014-8164
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
10 d'octubre de 2014

Dades de la selecció

Inscripcions: 
19 al 23 de setembre de 2014
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera, 25-29
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
30 de setembre 2014
Lloc de la selecció: 
Seu Parc Natural dels Ports
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Portar un mínim de 6 mesos ininterromputs a l’atur. 
  • No haver participat en un PdO corporatiu de la convocatòria 2013.
  • Comprensió del català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible, per acreditar l'experiència).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés als PO Parcs Naturals [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]